portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

LAATSTE ARTIKEL

cover
B.W.E. Peters; W. Overmars; G. Kurstjens & J.G.M. Rademakers. vol 115 (2014) nr. 003 p. 78-83

Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers; 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden

Geen landschapstype in Nederland is de laatste 25 jaar zo veranderd als dat van de grote rivieren. Sinds het uitkomen van Plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 hectare uiterwaarden tot natuur omgevormd. Er zijn nieuwe nevengeulen aangelegd, ooibossen opgeschoten, rivierverruimingsprojecten aangelegd en nieuwe landschappen ontstaan. Dit artikel beschrijft hoe het denken en werken aan natuurontwikkeling en hoogwaterprojecten zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld, het kijkt naar belangrijke ijkmomenten en gaat in op uitdagingen voor de komende 25 jaar.

TIJDSCHRIFTEN

Archief 'De Levende Natuur'Geavanceerd zoeken binnen 'De Levende Natuur'