portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

Over de houdbaarheid en de verwering van pyriet in de bodem. Electrische metingen aan pyriethoudende gesteenten.