portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

De winning van delfstoffen en inzichten in de geologie in de Nederlanden, in een tweetal beschrijvingen uit de 16de en 17de eeuw