portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

Eerste melding van de zeeëgel Micraster stolleyi J. Lambert in A. de Grossouvre, 1901 (Spatangoida) in het Luiks-Limburgse Boven-Krijt (Campanien)