portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

Zeer fijne magnetische goethiet- en hematietdeeltjes in klapperstenen, geïdentificeerd met behulp van Mössbauer spectroscopie