portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

''Gebande ijzerlagen' zijn in vroege aardgeschiedenis ontstaan onder invloed van sulfiden, niet door plotselinge zuurstofrijkdom van oceaanwater