portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

LAATSTE 4 ARTIKELEN

cover
A.J. (Tom) van Loon. vol 67 (2013) nr. 3 p. 77-79

Sporen op en in de zeebodem

Op de achteromslag van G&H jrg. 67 (2013) nr. 1 stond – als “raadsel” – een foto van een laagvlak met structuren, waarover geologiestudenten zich tijdens een excursie naar Schotland het hoofd braken. In G&H jrg. 67 (2013) nr. 2 gaven we de oplossing: het betrof graafsporen van Zoophycos. Er bestaat uitgebreide literatuur over de fossiele sporen die dit waarschijnlijk worm-achtig organisme, vanaf het Cambrium tot in het heden, op zoek naar voedsel op zeebodem achterliet.

cover
onbekend. vol 67 (2013) nr. 3 p. 1-6

Mededelingen

Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer nr. 3-2013. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nummer 4/5 kan vóór 19 aug 2013 worden gezonden aan P.W. van Olm, secretaris van de NGV, Bongerd 180, 8212 BK Lelystad, secretariaat@geologischevereniging.nl

cover
onbekend. vol 67 (2013) nr. 3 p. 104-105

Ichno’s in ichno’s: een raadsel?

Aan de hand van de wormachtige Zoophycos heeft Tom van Loon (zie zijn artikel in dit nummer van G&H) uitgelegd wat “ichnofossielen” zijn: fossiele sporen die werden achtergelaten door dieren (of planten) die in een bepaalde geologische periode leefden. Het woord “sporen” kan daarbij heel letterlijk worden genomen: voetafdrukken (van dinosauriërs of mensen), kruipsporen (van krabben of kreeften), graafsporen (bv. verticale gangen van wormen), enzovoorts. Maar de term “sporen” omvat ook elk ander teken van de aanwezigheid van een vroeger organisme: boorgaten van mosselen in fossiel hout, versteende drollen van zoogdieren, of bouwsels van insecten uit vroeger tijden.

cover
Henk Kombrink. vol 67 (2013) nr. 3 p. 106-110

Het Carboon van Nederland

Het Carboon van Nederland en omliggende gebieden bestaat uit een successie van kalken en mariene kleien aan de basis, met daarboven een dik pakket van vooral delta- en rivierafzettingen. Ook al vindt er geen mijnbouw meer plaats in Nederland, het Carboon is nog steeds interessant vanwege het gas gegenereerd door de koollagen, de potentiële winning van warm water uit de kalken en wellicht het produceren van gas uit kleisteen.

Archief 'Grondboor & Hamer'Geavanceerd zoeken binnen 'Grondboor & Hamer'