portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

LAATSTE ARTIKEL

cover
A. van Kleunen. vol 5 (2017) nr. 3 p. 8-8

Update populatiestatus heilige ibis in Nederland

De heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) is inheems in delen van Afrika en het Midden-Oosten. De soort komt ook in Europa in het wild voor met gevestigde populaties in Frankrijk, Italië en de Canarische Eilanden. Verondersteld wordt dat watervogelcollecties hiervoor de oorspronkelijke bron zijn. Vanwege het risico op nest- of jongenpredatie bij inheemse vogelsoorten, nestcompetitie en mogelijke overlast staat de soort momenteel op de Unielijst van invasieve exoten. Recent in 2015 en 2016 werd toch weer een broedgeval gemeld, in een gemengde kolonie van aalscholvers, blauwe- en purperreigers en lepelaars in natuurgebied De Wieden (Ov). In 2016 vlogen twee jongen uit.

TIJDSCHRIFTEN

Archief 'RAVON'Geavanceerd zoeken binnen 'RAVON'
Archief 'Kijk op Exoten'Geavanceerd zoeken binnen 'Kijk op Exoten'
Archief ''Geavanceerd zoeken binnen ''