portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

111 items gevonden

ntgea in archief [verwijder]

Duitsland in trefwoord [verwijder]

Sorteer op:  
Tijdschrift
GEA (111)
Auteur
Trefwoord
Duitsland [verwijder]
Europa (110)
mineralen (16)
Paleozoïcum (13)
Tertiair (13)
Frankrijk (12)
Devoon (10)
Jura (10)
vindplaatsen (10)
groeven (8)
België (7)
Krijt (7)
Kwartair (7)
Vroeg-Devoon (7)
Carboon (6)
Mesozoïcum (6)
Nederland (6)
paleontologie (6)
Devoonzee (5)
Engeland (5)
Oostenrijk (5)
Pleistoceen (5)
Rijnleisteengebergte (5)
Trias (5)
Zweden (5)
xenolieten (5)
Laat-Jura (4)
Limburg (4)
Mioceen (4)
Perm (4)
Spanje (4)
Zwitserland (4)
fossilisatie (4)
Denemarken (3)
Hercynische plooiing (3)
Kenozoïcum (3)
Plattenkalk (3)
anaeroob (3)
breuken (3)
geologie (3)
hematiet (3)
leisteen (3)
metamorfose (3)
mineralogie (3)
ontsluitingen (3)
paleogeografie (3)
paragenese (3)
sedimenten (3)
sueviet (3)
Afrika (2)
Bontzandsteen (2)
Bundenbach (2)
Buntsandstein (2)
Cambrium (2)
Hercynische orogenese (2)
Hunsrück (2)
Hunsrückschiefer (2)
Kolenkalk (2)
Laat-Carboon (2)
Midden-Devoon (2)
Noorwegen (2)
Overijssel (2)
Polen (2)
Rieskrater (2)
Siluur (2)
Solnhofen (2)
Variscisch gebergte (2)
Variscische gebergtevorming (2)
Vroeg-Jura (2)
bezienswaardigheden (2)
breuksystemen (2)
bruinkool (2)
cyanobacteriën (2)
dieptegesteenten (2)
ertsen (2)
ertsverwerking (2)
evaporieten (2)
fossielrijkdom (2)
geoden (2)
gesteenten (2)
gesteentepakketten (2)
granietintrusies (2)
kristallen (2)
kristallisatie (2)
leisteengroeve (2)
leisteengroeven (2)
levenswijze (2)
maaren (2)
macrofossielen (2)
magmatische gesteenten (2)
meteoriet (2)
mineraalgezelschappen (2)
pootafdrukken (2)
sedimentologie (2)
silicaat (2)
steengroeven (2)
stratovulkanen (2)
tektoniek (2)
trilobieten (2)
vulkanisch gesteente (2)
zoetwatermeer (2)
Actinoceratoidea (1)
Algerije (1)
Alpen (1)
Alpine orogenese (1)
Altmühltal (1)
Azië (1)
Bactroidea (1)
Bear Gulch Limestone (1)
Berlijnse dierentuin (1)
Brazilië (1)
Caledonische gebergte (1)
Caledonische orogenese (1)
Canada (1)
Cephalopoda (1)
Chimaeren (1)
China (1)
Den Haag (1)
Devoonafzettingen (1)
Devoongesteenten (1)
Dinosauria (1)
Drachenfelstrachiet (1)
Echinoidea (1)
Eemien (1)
Einhornhöhle (1)
Emmelberg (1)
Endoceratoidea (1)
Eoceen (1)
Friedrich Fröbel (1)
Gelderland (1)
Geotraverse (1)
Germaanse Bekken (1)
Goslarse Trog (1)
Hambach (1)
Heimatmuseum (1)
Hercynisch gebergte (1)
Hercynische gebergteplooiing (1)
Hercynische massief (1)
Het Mijnmuseum (1)
Hildburghausen (1)
Holoceen (1)
Holzmaden (1)
Hunsrückleisteen (1)
IJstijden (1)
IJzertijd (1)
Idar-Oberstein (1)
Italië (1)
Johann Beringer (1)
Jurakalken (1)
KTB-project (1)
Kalkmulden (1)
Kerkrade (1)
Kleef (1)
Laacher See-vulkanen (1)
Laat-Krijt (1)
Laat-Perm (1)
Luxemburg (1)
Maare (1)
Machaeracanthus hunsrueckianum (1)
Malm (1)
Malmkalk (1)
Moldanubicum (1)
Montana (1)
Muschelkalk (1)
Museum für Naturkunde (1)
Münchberger Gneismasse (1)
Nautiloidea (1)
Nautilus (1)
Nederrijnse Laagvlakte (1)
Noord-Amerika (1)
Oberpfalz (1)
Old Red Sandstone (1)
Onder-Emsien (1)
Orthoceratoidea (1)
Plattenstein (1)
Precambrium (1)
Rammelsberg (1)
Red Old Sandstone (1)
Rheinische Schiefergebirge (1)
Rotliegendes (1)
Saxothuringicum (1)
Schelpenmuseum (1)
Schinderhannes bartelsi (1)
Senckenberg (1)
Sibculo (1)
Siebengebirge (1)
Slovenië (1)
Solnhofer Plattenkalk (1)
Stenen Tijdperk (1)
Tanzania (1)
Thetys (1)
Thüringer Bekken (1)
Thüringerwald (1)
Toarcien-fossielen (1)
Toarcienlagen (1)
Verenigde Staten (1)
Vroeg-Perm (1)
Vroeg-Trias (1)
Westerhaar (1)
Westfalen (1)
Whitbyan (1)
Wissant (1)
Zechstein (1)
Zuid-Amerika (1)
Zuid-Holland (1)
Zwabische Jura (1)
Zwanentoren (1)
Zwarte-zee theorie (1)
aardkorst (1)
afzettingsmilieu (1)
aggregaatdendrieten (1)
algenbloei (1)
anatomie (1)
apatiet (1)
aquarium (1)
barietconcreties (1)
basaltkegel (1)
basaniet (1)
bazaltisch (1)
beekbeddingen (1)
beschrijving (1)
bijproduct (1)
bims (1)
binnenzee (1)
biologische samenstelling (1)
biostratigrafisch (1)
biotiet (1)
bonte breccie (1)
bonte breksie (1)
botweefsel (1)
brachiopodenfauna (1)
brandingsertsen (1)
breksies (1)
breukbewegingen (1)
breuksysteem (1)
breukzones (1)
bruinkoollagen (1)
bruinkoolwinning (1)
carbonaatgesteenten (1)
carbonaatmagma (1)
chemische processen (1)
circelvormig (1)
coleoidea (1)
conserveringstoestand (1)
contactmetamorfose (1)
continentaal (1)
dagbouw (1)
dagzomen (1)
dakleien (1)
dalingszone (1)
dendrietprecipitatie (1)
dendrietvorming (1)
depressie (1)
determinatiekenmerk (1)
diagenese (1)
diatomeeënaarde (1)
diatomeeënslib (1)
diatomiet (1)
dierengroepen (1)
discontinuïteitsvlakken (1)
eclogiet (1)
ecosystemen (1)
elektrische weerstand (1)
epitaxie (1)
erosievlakte (1)
ertsafzettingen (1)
ertsmineralen (1)
eruptie (1)
evolutietheorie (1)
fenokristen (1)
filamenten (1)
fluorietgebieden (1)
fluorietvormen (1)
fosfaatmineralen (1)
fossiele gewervelde dieren (1)
fossielenverzamelaar (1)
fossielfragment (1)
fossielinhoud (1)
fossielvervalsing (1)
fossilisatie-omstandigheden (1)
fossiliseren (1)
foïden (1)
fylum (1)
fysisch-chemisch (1)
gammastraling (1)
gasbellen (1)
gasexplosies (1)
gebergtevorming (1)
gebitstypen (1)
gelaagde gesteenten (1)
geologisch (1)
geologische collecties (1)
geologische routes (1)
gepyritiseerd (1)
gepyritiseerde fossielen (1)
geslachten (1)
gesteente (1)
gesteentekenmerken (1)
gesteentemassa (1)
gesteentenamen (1)
gesteenteseries (1)
gesteentesoorten (1)
gesteentetypen (1)
gletsjers (1)
goethiet (1)
goudvoorkomen (1)
graniet (1)
grauwacke-hoornrots (1)
haaiengebit (1)
haüyn (1)
holenbeer (1)
holtemineralen (1)
hot spot (1)
ijzerdendrieten (1)
ijzererts (1)
ijzeroer (1)
inslag (1)
inslagkraters (1)
insluitsels (1)
intrusie (1)
jaargelaagdheid (1)
jeremejeviet (1)
kalkbanken (1)
kalkinsluitingen (1)
kalkpakketten (1)
kaoliengroeve (1)
karstverschijnselen (1)
kenmerken (1)
kiezelalgen (1)
kiezelsponzen (1)
kimberlietpijpen (1)
kinderopvoeding (1)
kleimergel (1)
kleimineralen (1)
kleischalie (1)
kliffen (1)
koolzuurbronnen (1)
kopermijn (1)
koralen (1)
korund (1)
kratermeer (1)
krateropeningen (1)
kristaldendrieten (1)
kristallijn gesteente (1)
kristalvormen (1)
kwartsberg (1)
kwartskorrels (1)
lagune (1)
landdieren (1)
landzoogdieren (1)
lavagesteente (1)
lavagesteenten (1)
lavastromen (1)
leefwijze (1)
leisplijting (1)
leisteenplaat (1)
leivorming (1)
lichaamsbouw (1)
limoniet (1)
literatuurlijst (1)
lithografische steen (1)
lithologie (1)
låveniet (1)
magnetiet (1)
marien (1)
marien afzettingsgesteente (1)
mariene fossielen (1)
mariene sedimenten (1)
materiaalkeuze (1)
megafossielen (1)
mergelige kalken (1)
mesofossielen (1)
metamorfe gesteenten (1)
microbiële matten (1)
micromounts (1)
microscoop (1)
middengebergte (1)
mijnbouw (1)
mijnenbouw (1)
mijngangen (1)
milieuomstandigheden (1)
mineraalinhoud (1)
mineralenverzamelaar (1)
mineralenverzamelaars (1)
minette (1)
moldaviet (1)
moldavieten (1)
muscoviet (1)
natuurwetten (1)
nevengesteenten (1)
objectkeuze (1)
oervogel (1)
oeverwallen (1)
ondergrondse karstverschijnselen (1)
onkoïden (1)
ontmenging (1)
ontstaansgeschiedenis (1)
opaal (1)
oppervlakte karst (1)
organogene vorming (1)
orogenese (1)
paleoichnologie (1)
paleomilieu (1)
paleontologisch (1)
parageneses (1)
parallelgroei (1)
pegmatietgroeve (1)
perimorfose (1)
phlogopiet (1)
planktoneters (1)
plantengroepen (1)
platenkalk (1)
polyhedra (1)
polymorfen (1)
porseleinindustrie (1)
predatoren (1)
prepareringsmethoden (1)
productie (1)
pseudobrookiet (1)
puimsteenerupties (1)
pyrietvorming (1)
pyritisering (1)
pyroxeenkristallen (1)
regressieve evolutie (1)
rekristallisatie (1)
rekspleten (1)
reptiel (1)
rutielnaalden (1)
röntgenopname (1)
röntgentechniek (1)
samenstelling (1)
schalie (1)
schelp (1)
schiefer (1)
schiervlakte (1)
schildvulkanen (1)
sedementatiesnelheid (1)
sedimentpakketten (1)
shelfzee (1)
sifo (1)
silicaatsmelten (1)
skeletresten (1)
slakkenbergen (1)
slakkenlagen (1)
slakkenstorthopen (1)
slakkenwal (1)
smeltovens (1)
snelheid (1)
soorten (1)
sponsfauna (1)
sponsriffen (1)
sporenfossielen (1)
steengroeve (1)
steenzout (1)
stekelhaaien (1)
stekels (1)
stormvloedtheorie (1)
stratigrafisch (1)
stromatoiden (1)
stuwwallen (1)
subrosie (1)
systematiek (1)
tektonische opheffing (1)
terrassen (1)
titaanoxiden (1)
titaniet (1)
transgressie (1)
travertijn (1)
trilobietachtigen (1)
troglobionten (1)
tufgroeve (1)
tuflagen (1)
tweekleppigen (1)
uitkristalliseren (1)
ultrasone trillingen (1)
vergiftiging (1)
verschijningsvormen (1)
vertakking (1)
verwering (1)
vitriool (1)
voortbeweging (1)
vormenrijk (1)
vulkaankegel (1)
vulkanieten (1)
vulkanisch (1)
vulkanisch gas (1)
vulkanisch glas (1)
vulkanisch-tektonische depressie (1)
waterbloei (1)
werkwijze (1)
wetenschappelijke collectie (1)
winning (1)
wöhleriet (1)
zeeschilpadden (1)
zeolieten (1)
zeolietfaciës (1)
zilvergroeve (1)
zoetwaterafzettingen (1)
zone-indeling (1)
zoutgehalte (1)
zoutkoepel (1)
zouttektoniek (1)
zuurstofarmoede (1)
zwerfsteenfossielen (1)
Jaar
2012 (1)
2009 (6)
2008 (2)
2007 (3)
2006 (5)
2005 (3)
2004 (5)
2003 (2)
2002 (1)
2001 (1)
Nummer
1 (41)
2 (26)
3 (20)
4 (24)
  cover

Meteorietkraters in Europa

Wilfred R. Moorer in: GEA, vol 45 (2012) nr. 1 p. 28-29

 

Een bouwsteen aangestampt door dinosauriers: de Obernkirchener zandsteen

Requires cookie* | geen download beschikbaar
T.G. Nijland in: GEA, vol 42 (2009) nr. 2 p. 46-49

Pagina: 1 2 3 4 5   ...  Volgende