portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

217 items gevonden

ntgenh in archief [verwijder]

Limburg in trefwoord [verwijder]

Sorteer op:  
Tijdschrift
Grondboor & Hamer (217)
Auteur
Trefwoord
Limburg [verwijder]
Nederland (216)
Krijt (90)
Maastricht (52)
St. Pietersberg (29)
Carboon (26)
beschrijving (25)
Pleistoceen (22)
Europa (17)
Mioceen (13)
geologie (11)
België (10)
Tertiair (9)
Brunssum (8)
Holoceen (7)
Kwartair (7)
mineralen (7)
Brunssummerheide (6)
vuursteen (6)
Duitsland (5)
Frankrijk (5)
Noord-Brabant (5)
Plioceen (5)
Rijckholt (5)
graafgangen (5)
ontsluitingen (5)
Arcen (4)
Devoon (4)
ENCI (4)
Maas (4)
Maastrichtien (4)
Savelsbos (4)
Tegelen (4)
Valkenburg (4)
Zuid-Limburg (4)
ammoniet (4)
grindgroeve (4)
zwerfstenen (4)
Beek (3)
Echt (3)
Heerlen (3)
Roerdalslenk (3)
St.Pietersberg (3)
Weichselien (3)
blokbrekers (3)
breuken (3)
bruinkool (3)
concreties (3)
fossielgruislagen (3)
gangenstelsel (3)
ijzeroer (3)
kalksteenpakket (3)
kalksteenwinning (3)
klei (3)
kwartszanden (3)
mineralogie (3)
tektoniek (3)
terrassen (3)
vindplaatsen (3)
vorming (3)
vuursteenbanken (3)
Bemelen (2)
Cadier en Keer (2)
Centrale Slenk (2)
Feldbiss (2)
Formatie van Heksenberg (2)
Formatie van Maastricht (2)
Heerlerheide (2)
Henkeput (2)
Hoensbroek (2)
Kiezeloöliet Formatie (2)
Maastrichtse kalk (2)
Mook (2)
Peelhorst (2)
Peelrandbreuk (2)
Saalien (2)
Tiglien (2)
Westphalien (2)
artefacten (2)
biostratigrafie (2)
borstelwormen (2)
bruinkoollaag (2)
cementindustrie (2)
diagenese (2)
diaklazen (2)
ertsen (2)
fotoplaten (2)
groeves (2)
grondwater (2)
grote atelier (2)
indeling (2)
kaartbladen (2)
kalksteengroeve (2)
kaoliniet (2)
keramiek (2)
klastische gesteenten (2)
kleibanken (2)
kleimineralen (2)
kolenpetrografie (2)
kristallen (2)
kwartsiet (2)
kwartsieten (2)
leisteen (2)
marien (2)
mineraalwater (2)
nautiliden (2)
ontstaan (2)
orgelpijpen (2)
overzicht (2)
paleogeografie (2)
paleontologie (2)
pollen (2)
porositeit (2)
prehistorische vuursteenmijnen (2)
rolstenen (2)
schachten (2)
slangsterren (2)
soortenlijst (2)
storingen (2)
stuwwal (2)
tentoonstelling (2)
veenvorming (2)
verwering (2)
verweringsmateriaal (2)
vuursteeneluvium (2)
zandconcreties (2)
zandsteenbanken (2)
zilverzand (2)
1847 (1)
1890 (1)
1935 (1)
1946 (1)
1955 (1)
?Neometacanthus stellifer (1)
Abdij Kloosterrade (1)
Abersonpers (1)
Acastinae DELO (1)
Acastoides sp. cf. Acastoides henni (1)
Achterhoek (1)
Afzettingen van Waubach (1)
Akens zand (1)
Ankeriet (1)
Asteropyginae DELO (1)
Belemnitella junior (1)
Benzenrade (1)
Bergerheide (1)
Bergwerk Vereeniging voor Nederland (1)
Betuwe Formatie (1)
Bontzandsteenconglomeraat (1)
Boven-Carboon (1)
Brabant massief (1)
Brabantse Leem (1)
Brunssumer klei (1)
Brunssumien (1)
Burmeisterella (1)
Burmeisteria (1)
Calamiten (1)
Cambrium (1)
Carboonbekken (1)
Carboonfossielen (1)
Carboonoppervlak (1)
Cotessen (1)
Cottessergroeve (1)
D'n Observant (1)
De Zonneberg (1)
Decapoda (1)
Dechenella sp. (1)
Dechenellinae PRIBYL (1)
Dickiet (1)
Digonus gigas gigas (1)
Digonus gigas sspp. (1)
Dinantien (1)
ENCI-bos (1)
Eben-Emael (1)
Eemien (1)
Eifellava (1)
Eijgelshoven (1)
Elsloo (1)
Emys orbicularis (1)
Eurypterus (1)
Eygelshoven (1)
Feldbissbreuk (1)
Formatie van Gulpen (1)
Formatie van Veghel (1)
Geuldal (1)
Gronsveld (1)
Gulickshof (1)
Gulpens krijt (1)
Gulpense kalk (1)
Hadrosauridae (1)
Heerlerheide Breuk (1)
Heimansgroeve (1)
Hemipneustes striatoradiatus (1)
Homalonotinae CHAPMAN (1)
Horizont van Lichtenberg (1)
Hystrichosphaeridae (1)
Jan Pieter Minckelers (1)
Jeker (1)
Kalksteen van Lanaye (1)
Kampgroeve (1)
Kempen blok (1)
Kenozoïcum (1)
Kessel (1)
Kiezeloölietformatie (1)
Kiezeloölietgrind (1)
Klei van Hergenrath (1)
Klein Vink (1)
Krijtafzettingen (1)
Krijtvuursteen (1)
Kunrader Kalk (1)
Leemhorst (1)
Limagas (1)
Linne (1)
Louis Regout (1)
Löss (1)
Maasdal (1)
Maasgesteente (1)
Maasgrind (1)
Maaskeien (1)
Maasoever (1)
Maastrichts Krijt (1)
Maastrichtse Krijt (1)
Maasvlakte (1)
Maatschappij van Limburgse Steenkolenmijnen (1)
Massief van Brabant (1)
Mergelland (1)
Mesozoïcum (1)
Micraster sp. (1)
Mosafabriek (1)
NEKAMI-groeve (1)
Namurien (1)
Natuurhistorisch Museum Maastricht (1)
Nekami (1)
Niederrheinische Bucht (1)
Nievelsteiner zandsteen (1)
Nivelsteinerzandsteen (1)
Noordelijk gangenstelsel (1)
Oligoceen (1)
Paleozoïcum (1)
Palynomorfen (1)
Peel (1)
Peel blok (1)
Phacopinae HAWLE & CORDA (1)
Phacopinae indet. (1)
Pleistocene dekzanden (1)
Polychaeta (1)
Portland cement (1)
Praetiglien (1)
Prehistorie (1)
Reuverien (1)
Rhyncolites donetzensis (1)
Rijndalslenk (1)
Roermond (1)
Romeinen (1)
Rüschergroeve (1)
SOK (1)
Scabriscutellum 'vogeli' (1)
Schaesberg (1)
Schinnen (1)
Schwarzwald en de Vogezen (1)
Scutelluinae RICHTER & RICHTER (1)
Sibbergroeve (1)
Sigillaria elegans STERNBERG var. semipulvinata (KIDSTON) CROOKALL (1)
Sinsberg (1)
Sint Pietersberg (1)
Slavante (1)
St. Geertruid (1)
Staatsmijn Emma (1)
Staatsmijnen (1)
Susteren (1)
Sweikhuizen (1)
Teleostei (1)
Teloceras blagdeni (Sowerby) (1)
Thermae 2000 (1)
Treveropyge sp. (1)
Treveropyge sp. cf. Treveropyge rotundifrons (1)
Treveropyge? spp. (1)
Trias (1)
Ubach over Worms/Landgraaf (1)
Ubachsberg (1)
Vaals (1)
Vaalser Groenzand (1)
Variscan orogenese (1)
Venlo blok (1)
Westfalein A (1)
Westfalien (1)
Wijlre (1)
Zuid-Holland (1)
Zuidelijk gangenstelsel (1)
aankondiging (1)
aardbevingen (1)
aardewerk (1)
aardpijp (1)
aardpijpen (1)
acritarchen (1)
afbraakproducten (1)
afdeling (1)
afgraving (1)
afronding (1)
afvalgesteente (1)
afzettingsgesteente (1)
algemeen verloop (1)
aluminiumsilikaten (1)
anticline (1)
aquifer (1)
arthesisch water (1)
aspiraties (1)
autogeen conglomeraat (1)
bakovensteen (1)
banpanhuisrecht (1)
barium (1)
basaal-conglomeraat (1)
beenderen (1)
beenvissen (1)
belang (1)
belemniet (1)
belemnietenkerkhof (1)
belemnietenzones (1)
belemniten (1)
beluchting (1)
bentoniet (1)
berglopers (1)
beton (1)
betonmortel (1)
betonprodukten (1)
bioklasten (1)
bioturbaties (1)
bliksembuis (1)
blikseminslag (1)
bodemprofiel (1)
boorkernen (1)
boormethoden (1)
boraten (1)
botanisch (1)
botfragmenten (1)
bouwmaterialen (1)
bouwsteen (1)
bovenkaak (1)
breuk (1)
breuksteen (1)
breuksystemen (1)
bronwater (1)
bruinkolenlagen (1)
bruinkoolformatie (1)
bruinkoollagen (1)
buitentemperatuur (1)
carboonminereralen (1)
cdrom (1)
cement (1)
chemische industrie (1)
colemaniet (1)
compactie (1)
congres (1)
conserveringstoestand (1)
coproliet (1)
dagbouw (1)
daling (1)
dalvorming (1)
de Feldbiss (1)
decalcomanie (1)
deelnemerslijst (1)
definitie (1)
deklagen (1)
delfstof (1)
delfstoffen (1)
determineren (1)
diagenesegraad (1)
diepbronnen (1)
diepte (1)
dikte (1)
dinoflagellaten (1)
dinosauriërs (1)
discordantie (1)
discussie (1)
droogdalen (1)
engobe (1)
eolisch sediment (1)
eolische zanden (1)
ertsafzettingen (1)
excursiepunten (1)
excursieroute (1)
faciestypen (1)
faciës (1)
foemelzand (1)
formatie (1)
fossiele fauna (1)
fossielinhoud (1)
fossielrijkdom (1)
fossielvindplaatsen (1)
fragmocoon (1)
freatisch water (1)
fructificerende varen (1)
gangenstelsels (1)
ganggesteenten (1)
gangmineralen (1)
gasbeton (1)
gasdistributie (1)
geochemisch (1)
geologie Zuid-Limburg (1)
geologisch reservaat (1)
geologische orgelpijp (1)
geologische orgelpijpen (1)
geosynclinale (1)
gereedschappen (1)
gesteentelijst (1)
gesteenten (1)
gesteentepakketten (1)
gesteentetemperatuur (1)
gidsfossiel (1)
gidsniveau's (1)
glaciotektoniek (1)
glasblazerij (1)
glauconietzanden (1)
gletsjerijs (1)
grind (1)
grindafzetting (1)
grindgroeve Janssen (1)
grindgroeve Teunesen (1)
grindgroeven (1)
grindhoudende sedimenten (1)
grindlagen (1)
grindmonsters (1)
grindtellingen (1)
groene jaspis (1)
groeve ENCI (1)
groeve Schunck (1)
grondstoffenpakket (1)
grondwaterstromingen (1)
grotvormen (1)
grèsklei (1)
haaietanden (1)
hadrosauriërs (1)
hard-ground (1)
helicoïde (1)
helling (1)
herkomst (1)
herkomstgebied (1)
herkomstgebieden (1)
heropening (1)
heteromorf (1)
historisch (1)
hoogveengebieden (1)
horizont (1)
horizontaal (1)
horizonten (1)
horsten (1)
humuszuren (1)
hydrogeologisch onderzoek (1)
ijsklompen (1)
ijslobben (1)
ijzerbicarbonaat (1)
ijzererts (1)
ijzeroerbanken (1)
ijzeroxide (1)
ijzersulfiden (1)
industriezand (1)
inklink (1)
inkolingsgraad (1)
inkolingsproces (1)
inkolingsstadium (1)
interne afdrukken (1)
invertebraten (1)
irregulair (1)
irregulaire zee-egels (1)
kaakbewegingen (1)
kalkbranden (1)
kalkbranderij (1)
kalkgehalte (1)
kalkkern (1)
kalkmeststof (1)
kalkoven (1)
kalkprodukten (1)
kalkslib (1)
kalksteenafzettingen (1)
kalksteenbanken (1)
kalkstenen (1)
kalkzandsteen (1)
kaolien (1)
karst (1)
karstholten (1)
karstverschijnselen (1)
kauwplaat (1)
keileem (1)
kiezeloöliet (1)
kiezelringen (1)
kiezelzuurconcreties (1)
klastische sedimenten (1)
kleimonsters (1)
kleischalies (1)
kleisteen (1)
kleiwarenindustrie (1)
kluitkalk (1)
kokerwormen (1)
kolenbekken (1)
kolenexploratie (1)
kolenhandel (1)
kolenmijn (1)
kolenmijn Oranje Nassau (1)
kolenmijnbouw (1)
kolenzandsteen (1)
koralen (1)
korrelklasse (1)
kraakbeenvissen (1)
kreeften (1)
krijtzeefossielen (1)
krypto-kristallijn (1)
kustlijn (1)
kuurcentrum (1)
kwartskorrels (1)
kwartsmeel (1)
kwartsnaalden (1)
kwartssprong (1)
kwartswaarden (1)
kwartszand (1)
landbouwkalk (1)
landdinosauriërs (1)
landijs (1)
landplanten (1)
landschapsplan (1)
limnisch (1)
lithografie (1)
lithologisch profiel (1)
lithologische eenheden (1)
lithologische profielen (1)
lood-zink (1)
looderts (1)
loodkristalglas (1)
luchtstromingen (1)
lössen (1)
lössvorming (1)
maasterrasssen (1)
macrofossielen (1)
mangaan-dioxide (1)
mariene planten (1)
materiaal (1)
mechanisme (1)
mediaanwaarde (1)
membraan (1)
mergelblokken (1)
mergelgroeven (1)
mergelwinning (1)
mesolitisch (1)
meststof (1)
metamorfose (1)
micro-organisme (1)
microlithen (1)
microscopisch onderzoek (1)
middeleeuws (1)
mijnbouw (1)
mijnen Rijckholt-St. Geertruid (1)
mijngangen (1)
minerale grondstoffen (1)
mineralisatie (1)
mineralisaties (1)
modern (1)
moeraskalk (1)
moerasschildpad (1)
montmorilloniet (1)
mosasauriërs (1)
mosdiertjes (1)
mosselkreeftjes (1)
neolithische vuursteenmijnen (1)
neolitisch (1)
nikkelsulfide (1)
niveaus (1)
onderaardse gangen (1)
ondergrond (1)
ondergrondse groeven (1)
onderkaak (1)
ongewoon (1)
ontbindingsgassen (1)
ontkalking (1)
ontsluitingenarchief (1)
oorsprong (1)
oorzaken (1)
opaal (1)
opeenvolgingen (1)
oppervlakte-delfstoffen (1)
opsomming (1)
opvulling (1)
organisch materiaal (1)
organische gesteenten (1)
orgelpijp (1)
ouderdom (1)
overschuiving (1)
oxydatie-mechanisme (1)
paardestaartachtigen (1)
pannenfabriek (1)
plaattektoniek (1)
planologie (1)
plantafdrukken (1)
plantengroepen (1)
plasticiteit (1)
plesiosauriërs (1)
plooiing (1)
pompstations (1)
porceleinaarde (1)
porselein (1)
potscherven (1)
pottenbakkersklei (1)
problematiek (1)
productieproces (1)
profielbeschrijvingen (1)
pyriet (1)
quantitative (1)
randfacïes (1)
reconstruktie (1)
regressieve fase (1)
regulair (1)
reinwaterkelders (1)
relatie (1)
reststoffen (1)
rioolsystemen (1)
rivierduinen (1)
rostra (1)
samenstelling (1)
sandr (1)
schachtputten (1)
schalies (1)
sedimentaire klei (1)
sedimentatiepakketten (1)
sedimenten (1)
sedimentgesteente (1)
sedimentlagen (1)
sedimentologische opbouw (1)
sedimentverplaatsing (1)
sfaleriet (1)
siderieten (1)
sintering (1)
sinterproces (1)
slenken (1)
slijpplaatjes (1)
smeltwater (1)
sodaglas (1)
soortenbepalingen (1)
soortenlijsten (1)
spleetopvullingen (1)
splijtvlakken (1)
sponsfragmenten (1)
sporenfossielen (1)
staatsmijn Hendrik (1)
startigrafie (1)
steenfabriek (1)
steenkern (1)
steenkernen (1)
steenkolengas (1)
steenkool (1)
steenkool-mijnbouw (1)
steenkoolexploratie (1)
steenkoollagen (1)
steenkoolmijnen (1)
steenkoolplanten (1)
steenkoolproductie (1)
steenkoolvergassing (1)
steenstorten (1)
steilrand (1)
stekel (1)
storing (1)
stratigrafische bereik (1)
strengpers (1)
strengpersstenen (1)
stroomgeulen (1)
systematiek (1)
tabellen (1)
tekeningen (1)
tekenplaten (1)
tentoonstellingen (1)
terras (1)
terreintreden (1)
thermaal mineraalwater (1)
thermaalwater (1)
tongbekkens (1)
topografische kaart (1)
transgressie (1)
travertijn (1)
trilobiet (1)
trilobieten (1)
tunnelovens (1)
turfwinning (1)
typelokatie (1)
ulexiet (1)
veenexploitatie (1)
veenmossen (1)
veenputten (1)
veldoven (1)
veldspaat (1)
vergroeid (1)
verticaal (1)
vivianiet (1)
vluchtgangen (1)
vondst (1)
vooorkomen (1)
vuursteencongres (1)
vuursteenhorizont (1)
vuursteenhorizonten (1)
vuursteenindustrie (1)
vuursteenknol (1)
vuursteenknollen (1)
vuursteenlaag (1)
vuursteenlagen (1)
vuursteenmijnen (1)
vuursteenplaat (1)
vuursteenpreparaten (1)
vuursteenvorming (1)
vuursteenwinning (1)
watertorens (1)
watervoorziening (1)
wereldwijd (1)
werkwijze (1)
windsnelheid (1)
winning (1)
winputten (1)
wurtziet (1)
xyliet (1)
zandsteengroeven (1)
zandveredeling (1)
zandverstuivingen (1)
zeegras (1)
zeeschildpadden (1)
zilverzanden (1)
zilverzandgroeve (1)
zinkerts (1)
zinksulfiden (1)
zoetwaterschelpen (1)
zondvloed (1)
zonering (1)
zuurgraad (1)
zuurstofarm (1)
zwartveen (1)
Jaar
2007 (5)
2006 (1)
2005 (1)
2000 (1)
1999 (2)
1998 (32)
1997 (2)
1996 (1)
1995 (3)
1994 (2)
Nummer
1 (16)
12 (1)
14 (1)
2 (16)
3 (39)
3/4 (13)
4 (13)
4/5 (26)
4/5/6 (1)
5 (16)
  cover

Aardkundig excursiepunt 17. Wandelen over zilverzand

C. Laban in: Grondboor & Hamer, vol 61 (2007) nr. 6 p. 135-138

  cover

Devoontrilobieten in het Limburgse riviergrind

A.P. van Viersen in: Grondboor & Hamer, vol 59 (2005) nr. 2 p. 17-23

  cover

Groene jaspis uit midden-pleistocene afzettingen van Arcen

H. Bongaerts in: Grondboor & Hamer, vol 53 (1999) nr. 3/4 p. 76-80

  cover

Nieuwe mineraalvondsten in het Nederlandse Carboon

H. Bongaerts in: Grondboor & Hamer, vol 53 (1999) nr. 1 p. 18-21

Pagina: 1 2 3 4 5 ... volgende