portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

46 items gevonden

ntgenh in archief [verwijder]

Friesland in trefwoord [verwijder]

Sorteer op:  
Tijdschrift
Auteur
Boekschoten, G.J. (1)
Bol, J. (1)
Bos, L.B. (8)
Bosch, J.H.A. (1)
Bosga, W. (1)
Bouwer, A. (1)
Brouwer, A. (1)
Delvigne, J.J. (1)
Heide, G.D. v.d. (1)
Heide, J.G. van der (1)
Heuveln, B. Van (1)
Houtsma, P. (1)
Huisman, H. (1)
Kempen, Th. van (1)
Koolhaas, J. (1)
Lapperre, R. (1)
Ligterink, G.H. (1)
Lijn, P. van der (2)
Linthout, K. (1)
Mooij, J. (3)
Oenema, S. (1)
Ovaa, C. (2)
Overweel, C.J. (1)
Schuddebeurs, A.P. (5)
Vergoossen, J. (1)
Vliet, H. van der (1)
Zandstra, J.G. (5)
Trefwoord
Friesland [verwijder]
Nederland (46)
Pleistoceen (25)
zwerfstenen (15)
Drenthe (9)
Overijssel (9)
Groningen (8)
Holoceen (8)
beschrijving (6)
keileem (6)
Gaasterland (4)
gidsgesteenten (4)
herkomstgebied (4)
Bergum (3)
Duitsland (3)
Europa (3)
Kwartair (3)
Terschelling (3)
vuursteen (3)
Drachten (2)
Drogeham (2)
Paleozoïcum (2)
Schiermonnikoog (2)
Sint-Nicolaasga (2)
Steenwijk (2)
Tietjerk (2)
gneis (2)
keizand (2)
mineralogie (2)
pollenanalyse (2)
zwerfkei (2)
Acanthodii (1)
Alsem (1)
Ameland (1)
Artemisia (1)
Atlanticum (1)
Bantega (1)
Bergumer Meer (1)
Bergumermeer (1)
Bisschop (1)
Delfzijl (1)
Drents Plateau (1)
Elsloo (1)
Ericaceae (1)
Exlo (1)
Gasselte (1)
Haskerhorne (1)
Hesemann-methode (1)
Hesemanntelling (1)
Hindeloopen (1)
Hippophaë (1)
Holland (1)
Jong-Paleolithicum (1)
Kaustiesecontactmetamorfose (1)
Kostvlies (1)
Krijt (1)
Linde (1)
Logabirum (1)
Lyell (1)
Mesolithicum (1)
Midlaren (1)
Mirdumer Klif (1)
Mirnserklif (1)
Moleneind (1)
Monument (1)
Neanderthalers (1)
Neermoor (1)
Noordzee (1)
Odoornerveen (1)
Oldeholtpa (1)
Oldenzaal (1)
Oude-Pekela (1)
Papenvoort (1)
Plioceen (1)
Riss-ijstijd (1)
Rissinterstadiaal (1)
Rotstergaast (1)
Schoonlo (1)
Siluur (1)
Skarsterlan (1)
Slijpplaatje (1)
Sneek (1)
Thelodonti (1)
Torell (1)
Ureterp (1)
Veenhusen (1)
Vlieland (1)
Waddeneilanden (1)
Weichselien (1)
Westerhaar (1)
Wijnjeterp (1)
Zeijen (1)
Zuiderzee (1)
Zuidlaren (1)
amfiboliet (1)
aquifers (1)
artefacten (1)
baggeren (1)
barnsteenvondsten (1)
beverkolonie (1)
biotiet (1)
brachiopode (1)
bruinkoollaag (1)
capillariteit (1)
chemie (1)
colloïdaal (1)
concreties (1)
contactmetamorfose (1)
corrasie (1)
datering (1)
dekzand (1)
diabaas (1)
dieptegesteente (1)
drifttheorie (1)
drumlin (1)
duinmeertje (1)
eindmorene (1)
epidoot (1)
erosiegaten (1)
exploitatie (1)
fluidale granietporfier (1)
fossilisatie (1)
ganggesteente (1)
gaylussiet (1)
geohydrologie (1)
gesteentegroepen (1)
gidsmineraal (1)
gletsjers (1)
greisen (1)
grindassociaties (1)
grindfractie (1)
grondmorene (1)
grondonderzoek (1)
gyttja's (1)
houtresten (1)
ijzeroer (1)
ijzerpartiekeltjes (1)
infiltratiegebieden (1)
instabiel (1)
kalkconcreties (1)
katteklei (1)
kegellichaam (1)
kleimineralen (1)
kleurmethode Becke (1)
knipklei (1)
kogelgraniet (1)
korrelgrootte (1)
kristallen (1)
kristallijn (1)
kwartsiet (1)
kwelderwal (1)
kwelderwallen (1)
landijs (1)
landijskap (1)
landijstheorie (1)
lardaliet (1)
leefmilieu (1)
lössafzettingen (1)
lössen (1)
magnetietgneis (1)
metamorfose (1)
methoden (1)
middeleeuws aardewerk (1)
mineraal (1)
mineralen (1)
moedergesteente (1)
moerasgas (1)
morainegruis (1)
nefelien (1)
ontstaan (1)
opmeten (1)
orthoklaas (1)
orthoklaaskristal (1)
ouderdomsbepaling (1)
pelitisch (1)
petrografie (1)
pingo (1)
plaatselijk (1)
plagioklaaskristallen (1)
plassen (1)
pollendiagram (1)
pollenverhouding (1)
potklei (1)
pseudomorfose (1)
pyriet (1)
restant (1)
rivierklei (1)
rode keileem (1)
röntgenopnames (1)
samenstelling (1)
scheepsballast (1)
schepen (1)
schrabber (1)
schriftgraniet (1)
seismologie (1)
sillimaniet (1)
smeltwaterafzettingen (1)
smeltwaterzanden (1)
soortenlijst (1)
sortering (1)
spaatijzersteen (1)
steenkern (1)
stollingsgesteenten (1)
straatstenen (1)
strandopbouw (1)
stromingsstelsels (1)
stuifzandvormen (1)
stuwwalresten (1)
tabellen (1)
toendra-vegetatie (1)
transport (1)
uppsalagraniet (1)
veenafgraving (1)
veenlagen (1)
veenlandschap (1)
veldspaten (1)
veranderingen (1)
verwering (1)
verweringsproces (1)
verzande zeearm (1)
voertuigen (1)
vuistbijlen (1)
watergehalte (1)
werktuigen (1)
winning (1)
zandgroeve (1)
zandoer (1)
zandsaltatie (1)
zeekleiafzettingen (1)
zeekleigebied (1)
zeespiegelstijging (1)
zwaar (1)
zwerstenen (1)
Jaar
2000 (1)
1997 (2)
1996 (1)
1994 (1)
1991 (1)
1990 (6)
1985 (1)
1984 (1)
1980 (1)
1977 (1)
Nummer
1 (9)
12 (2)
2 (8)
3 (3)
3/4 (2)
4 (4)
4/5 (7)
5 (4)
5/6 (1)
6 (2)
  cover

Een kanjer van een kei

W. Bosga in: Grondboor & Hamer, vol 51 (1997) nr. 3/4 p. 50-50

  cover

Een ander dagje Ameland

J.G. van der Heide in: Grondboor & Hamer, vol 50 (1996) nr. 1 p. 1-3

  cover

Moeras- of brongas

J. Bol in: Grondboor & Hamer, vol 45 (1991) nr. 5/6 p. 150-153

  cover

Pseudogaylussiet in het Nederlandse en Duitse kustgebied

S. Oenema in: Grondboor & Hamer, vol 44 (1990) nr. 4/5 p. 106-108

  cover

Opvallende verschijningsvormen van mineralen in zwerfstenen

J. Koolhaas in: Grondboor & Hamer, vol 44 (1990) nr. 4/5 p. 127-129

  cover

Klei

B. Van Heuveln in: Grondboor & Hamer, vol 44 (1990) nr. 4/5 p. 99-104

Pagina: 1 2 3 4 5  Volgende