Piet Zumkehr kwam in 1980 als medewerker van Staatsbosbeheer op Terschelling terecht en is er sindsdien blijven wonen en werken. Door zijn brede interesse heeft hij in zijn bijna veertig jaar aan veldbiologisch onderzoek een grote expertise opgebouwd wat betreft de natuur op de Waddeneilanden. Van vogels en planten tot nachtvlinders. Hij stond mede aan de basis van de FFF. Redenen genoeg voor redacteur Henk Jansen om hem op Terschelling te interviewen.