Global warming staat volop in de belangstelling. In brede kring is er wel consensus dat het klimaat warmer wordt, maar over de oorzaak hebben partijen met belangen in fossiele brandstoffen vaak een andere mening dan klimaatwetenschappers. In deze bijdrage wordt gekeken of de Goudplevier een onderdeel van zijn jaarcyclus, de handpenrui, aanpast aan de klimaatveranderingen.

Free Full Text ( Final Version , 667kb )
Imposed Embargo until:
Tue, June 01 2021 at 00:00 (CEST)

Additional Files
Twirre-2020-30-02-cover.jpg Cover Image , 206kb