Ditmaal is er aandacht voor enkele bijzondere planten waarvan verklaard wordt hoe deze Fryslân hebben bereikt, met dank aan Gertie Papenburg en Hinko Talsma. Ook zijn er deze zomer enkele zeer zeldzame nachtvlinders met licht gevangen, zowel op de Waddeneilanden als op het Friese vasteland. Van deze kleine wonderen is ondanks de vaak felle kleuren en gedetailleerde tekening maar weinig bekend. Van de dwaalgast die eind mei en begin juni voor de kust van Harlingen zwom, is daarentegen best veel bekend en toch blijven het mysterieuze dieren. Tenslotte nog even aandacht voor een paar achtpotige griezels. Heeft u een bijzondere waarneming gedaan? Mail dit dan naar mzweemer@gmail.com om uw nieuws met de andere lezers van Twirre te delen!

Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Tue, June 01 2021 at 00:00 (CEST)

Additional Files
Twirre-2020-30-02-cover.jpg Cover Image , 206kb