In deze vondstmelding maken wij een tweede vondst van de interglaciale waterbuffel, Bubalus murrensis (Berckhemer, 1927), bekend. Het betreft een zwaar gefossiliseerd neurocranium met de aanhechtingen voor de zeer karakteristieke driehoekig gevormde hoornpitten. De vondst werd gedaan op zondag 16 augustus 2020 op de storthopen van de vindplaats Netterden, gelegen tegen de Nederlands-Duitse grens in de provincie Gelderland, Nederland. Op deze locatie is het zandwinbedrijf Netterden Zand en Grind BV al vele jaren actief. Deze vindplaats Netterden leverde in mei 1996 al een eerste vondst van een waterbuffel uit Nederlandse bodem. De tweede vondst is opgenomen in de collectie van René van Uum en is ondergebracht in het bezoekerscentrum Min40celcius te Varsselder in de Gelderse Achterhoek. In dit centrum is een omvangrijke collectie fossiele zoogdieren van, onder andere, de vindplaats Netterden ondergebracht.

Cranium

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

D. Mol, R. van Uum, & R. Bakker. (2020). Een tweede vondstmelding uit Netterden van de interglaciale Europese waterbuffel, Bubalus murrensis (Berckhemer, 1927). Cranium, 37(2), 23–33.
Free Full Text ( Final Version , 33mb )
Imposed Embargo until:
Tue, November 30 2021 at 00:00 (CET)

Additional Files
CRAN2020037002.jpg Cover Image , 134kb