In 2018 wordt weer een Europees congress georganiseerd. Het 31st European Congress of Arachnology zal worden gehouden in Vác in Hongarije van 8-13 juli 2018.


Additional Files
kaft37.jpg Cover Image , 30kb