Favolaschia calocera is een mooie en fotogenieke paddenstoel die onlangs voor het eerst in Nederland is waargenomen. Op 1 november vond Inge van Westen enkele exemplaren op een dode boomtak in het Dijkgatbos (Wieringermeer). De soort komt oorspronkelijk uit Madagaskar en Zuidoost-Azië (China, Thailand) en kreeg in 1999 voet aan de grond in Europa. Het is een saprofyt die leeft op dood hout en plantenresten. Hij is niet kieskeurig wat betreft substraat, leefgebied en klimaat en kan zich snel uitbreiden. Daarom wordt hij soms beschouwd als een invasieve exoot die een bedreiging kan vormen voor de inheemse biodiversiteit