Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn negen soorten exotische rivierkreeften geïntroduceerd in Nederland. De laatste tien jaar is er veel aandacht voor de problemen die zeker vijf van deze soorten veroorzaken op het gebied van ecologie, economie en veiligheid. De schade bestaat uit onder meer het verdwijnen van watervegetatie, verlies van habitat voor aquatische organismen, predatie van ongewervelden en broed van vissen en amfi bieën, beschadiging en afkalving van oevers door het graven, toename van baggeraanwas, overbrengen ziektes en competitie met inheemse soorten om schuilplaatsen en voedsel.

rivierkreeft, exoten, schade, verlies habitat, predatie, ziektes, competitie, sportvissers
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

W. van Emmerik. (2020). Exotische rivierkreeften. Kijk op Exoten, 9(2), 16–16.