rivierprik, onderzoek, beken, de Grift, Gelderland, beekprik, trekvissen, migratie, knelpunten, Viswerkgroep De Prik
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J. Tummers. (2021). Rivierprikonderzoek in de Grift. Schubben & Slijm, 13(1), 18–18.