In dit nummer de eerste aflevering van een nieuwe reeks 'Weetjes over vogelpostzegels'. In de komende nummers van het Vogeljaar zullen wij meer afleveringen opnemen. Tom Loorij is al jarenlang een verwoed verzamelaar en brengt u graag op de hoogte van merkwaardige en interessante weetjes over vogelpostzegels. Deze aflevering gaat over vogelnamen op postzegels die lang niet altijd correct of eenduidig zijn.