Tussen 1993 en 2000 zag Kees Heij het aantal Huismussen op de voerplank in zijn Rotterdamse stadstuintje afnemen van acht naar nul paren. Hij strooide dagelijks voer maar dat werd hoofdzakelijk geconsumeerd door Kauwen, Houtduiven, Turkse Tortels, Merels en mezen. Af en toe pakte een Heggenmus ook een graantje mee. Toch is de Huismus nooit helemaal uit het Rotterdamse stadsbeeld verdwenen nadat in de jaren zeventig van de vorige eeuw de achteruitgang op gang kwam. Die achteruitgang verdween op het platteland grofweg in de jaren tachtig. In de grote steden is het aantal Huismussen gereduceerd tot kleine eilandpopulaties. In bepaalde wijken is de soort helemaal verdwenen. Deze trend geldt voor nagenoeg heel West-Europa. Behalve een aantal vermoedelijke oorzaken voor de achteruitgang wijst de snelle daling op een virusinfectie.

Huismus, eilandpopulatie, operatie steenbreek, steenbreek, virusinfectie, Rotterdam
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

C.J. Heij. (2016). Achteruitgang van Huismussen in steden gestopt? - Een voorbeeld in Rotterdam. Het Vogeljaar, 64(1), 31–36.