Een reactie van Harm Niesen op een stukje van Sake Roodbergen over het rapen van kievitseieren in het Vogeljaar 63(2)117-119), gevolgd door een weerwoord van Sake Roodbergen.

, , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

H. Niesen. (2016). Reacties: Teruggang kievitenstand en ljipaaisykjen (incl. weerwoord van Sake Roodbergen). Het Vogeljaar, 64(1), 47–49.