Het zal wel met mijn leeftijd te maken hebben dat ik in een fase ben beland waarin ik meer bezig ben met terugkijken dan dat ik mij bezighoud met het heden, laat staan met de toekomst. Een paar gebeurtenissen deden onlangs de schijnwerpers extra op het ornithologisch verleden richten. Met Ed Buijsman kwam het tot een afspraak om op diens website over De Beer excursieverslagen van ‘toen’ te zetten. Die toezegging leidde tot geblader in beduimelde dagboeken en veldaantekeningen, een exercitie die tot nostalgisch omzien leidde, niet alleen bij mij. Vervolgens gingen die dagboeken opnieuw open na de vraag van Sander Elzerman over waarnemingen van een Rosse Franjepoot op IJsselmonde in de periode 1950-‘54. Geïnspireerd door het nieuwe atlasproject ging ik ook na hoe veertig jaar geleden de Hoogezandsche Gorzen het eraf brachten, bij de inventarisaties voor de eerste Sovon-atlas. Vaststaat dat menige soort van ‘toen’ nu gaat ontbreken. Dat treurnisrijtje met Patrijs, Grutto, Ringmus, Zomertortel, Veldleeuwerik en Grote Karekiet zal landelijk voor menig atlasblok opgaan.

, , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

G.L. Ouweneel. (2016). Mijmeren boven oude vogeldagboeken. Het Vogeljaar, 64(2), 76–83.