Telling 2019 vergeleken met telling 2000 In 2000 zijn voor het eerst de broedvogels in het Vogelbos geïnventariseerd volgens de BMP-methode van SOVON. In 2019 werd deze telling herhaald.