Vanaf het Vogeljaar 64(2) werden de eerste twee afleveringen van de serie ‘De Nederlandse vogelfamilies, door Marcel Boer gepubliceerd. In deze reeks worden telkens de meest opmerkelijke kenmerken en overeenkomsten van één of meer Nederlandse vogelfamilies beschreven. De artikelen in deze reeks zijn een bewerkte versie van afleveringen die eerder verschenen in het Zaanse vogeltijdschrift ‘de Kieft’. In de eerste aflevering kwamen de zangers, goudhanen en gorzen aan de orde. In de tweede aflevering werden de alken, duikers, jagers, stormvogels en de Jan-van-gent besproken. In deze derde aflevering komen zwaluwen, vliegenvangers en klauwieren aan de orde. Alle illustraties bij dit artikel zijn getekend door Jos Zwarts.

vliegenvanger, klauwier, jan-van-gent, zwaluw, geolocator, gierzwaluw, klapekster
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

M.M.A. Boer. (2016). De Nederlandse vogelfamilies - Aflevering 3: Zwaluwen, vliegenvangers en klauwieren. Het Vogeljaar, 64(4), 175–183.