In deze aflevering bespreekt Rob Kole de volgende boeken: 'Wintervogels', 'De huismus', 'Illustrated Checklist of the Birds of the World', 'Agrarisch natuurbeheer in Nederland', 'Het vogelei - Wonder van volmaaktheid' (Tim Birkhead) en 'Waarom Spreeuwen bloemen plukken'.