In deze aflevering een selectie van berichten samengesteld door Gerbert Strang. Een greep uit de onderwerpen: 'Vogels met griep kunnen nog ver vliegen', 'Gierzwaluw blijft tien maanden in de lucht', 'Het gaat niet goed met de Grutto', 'Parijs voor moet voorkomen bij het Europees Hof wegens Ortolaan', 'Uilskuikens op het Euterpeplein', 'Beter beheer voor Drentse weide- en akkervogels', 'De mussen hebben het moeilijk, vooral de Ringmus', 'Fraters schaarser en steeds noordelijker', 'Graanstoppels en/of groenbemesters?', 'De invloed van het landbouwbeleid op akkervogels', 'Waddenzee kan niet zonder Mauritanië', 'Proef: laser moet ganzen verjagen', 'Noord-Holland: 77 diersoorten gaan vooruit, 69 achteruit' en 'Groningen kiest voor vogelvriendelijke windturbines'.