In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was er sprake van plannen voor een nieuwe landinrichting in de westelijke Eempolders. Bij de eerste ruilverkaveling, rond 1940, waren voor het eerst wegen aangelegd in deze polders, maar er waren nog geen boerderijen gebouwd in het gebied. Dit betekende dat de boeren vaak kilometers af moesten leggen om hun land te bereiken. Verder vond men dat de waterstand geoptimaliseerd (lees verlaagd) moest worden om de opbrengst van het land te verhogen. Bij de leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken veroorzaakten deze plannen ongerustheid. Mede door het relatief natte en afgelegen karakter van de westelijke Eempolders was dit een uitzonderlijk goed gebied voor weidevogels. Er broedden nog flinke aantallen Kemphanen en Watersnippen, al waren het er wel veel minder dan de legendarische aantallen die er enkele tientallen jaren daarvoor nog aanwezig waren. Daarom werd besloten om elke veertien dagen alle vogels te gaan tellen in het deel van de polders dat binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep ligt. Dat komt neer op de polders ten westen van de Eem. De polders te Veen, ten westen van de dorpskern van Eemnes, bleven ook buiten de tellingen. Door de continue inventarisatie kon men de waarde van het gebied aantonen en de effecten volgen van allerlei ingrepen. Deze tellingen begonnen in januari 1973 en ze lopen nog steeds door. De resultaten zijn tot nu toe gepubliceerd in zes rapporten. Het gaat hier om Klippel et al. 1981 (1973-‘78), Kole et al. 1989 (1979-‘84), Van Veen et al. 1994 (1985-‘90), Mooij 2007 (1991-2002), Mooij 2011 (2003-’08) en Mooij 2017 (2009-’14). Deze rapporten zijn op de website van de vogelwerkgroep (http://www.vwggooi.nl) als pdf te downloaden. Regelmatig verschijnen artikelen over resultaten van de tellingen in De Korhaan, het verenigingsblad van de vogelwerkgroep. Ook deze artikelen zijn te lezen op de website van de vereniging.

, , , , , , , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

J. Mooij. (2017). Vogeltellingen in de Eempolders 1973-2016. Het Vogeljaar, 65(3), 128–139.