In deze aflevering besteden we aandacht aan de volgende twee boeken: 'Vogeldeterminatie' en 'Boomklever & Grote Bonte Specht'.