Een selectie van berichten, verzameld door Gerbert Strang en Carel de Vink: 'Eindelijk een goed jaar voor de Visdief', 'Helpt droogvallen het rietmoeras?', 'Hoe vogels de vorst overleven', 'Nog even en Koolmezen leggen hun eerste ei in februari', 'Toename Lepelaars in de Blauwe Kamer', 'Vos is grote vijand van de weidevogel'. 'Welke vogels maken ‘s winters gebruik van vogelakkers?', 'Hoe gaat het met de Gelderse weidevogels?', 'Haviken kraken zeearendnest', 'Eerste broedgeval van de Zeearend in Groningen in 2017', 'Zeearend mogelijk gedood door windmolen', IJsvogelnieuws uit Gooi en Vechtstreek'.