De Laplanduil Strix nebulosa is de zeldzaamste uil van Europa. Voor Onno de Bruijn is het ook de mooiste. Laplanduilen leven in de noordelijke taiga, waar hun verspreidingsgebied zich uitstrekt van Scandinavië tot diep in Siberië. Dat de Laplanduil ook broedt in Midden-Europa is nog niet zo lang bekend. Een kleine populatie leeft in uitgestrekte moerasbossen van Wit Rusland, honderden kilometers ten zuiden van het aaneengesloten broedareaal. Het was een hele uitdaging om deze magnifieke uil hier op het spoor te komen en meer over zijn leefwijze te weten te komen. Uiteindelijk resulteerde dit in een geslaagde zoektocht en een tienjarig succesvol beschermingsproject.