In 2017 werden in het Kortenhoefse Vechtplassengebied de broedvogels van een tweetal ‘pareltjes’ onderzocht. Het ging om gebieden met opvallend rijke natuurwaarden. Beide terreinen worden beheerd door Natuurmonumenten. Eén van deze gebieden staat bekend onder de naam ‘De Suikerpot’. Het verslag van de inventarisatie in dat gebied is voor Natuurmonumenten opgesteld voor intern gebruik. Van het andere (Het Hol) is het verslag ter inzage te vinden via ‘rapporten’ op de site van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Bij beide inventarisaties was ondergetekende betrokken. Naar aanleiding van het onderzoek van De Suikerpot wordt in dit artikel een vergelijking getrokken tussen een onderzoek uit 1967 en dat van 2017. Dat is een tijdsverschil van vijftig jaar. Carel de Vink vraagt zich af wat er zoal veranderd is in een halve eeuw.

, , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

C.W. de Vink. (2018). Broedvogels van De Suikerpot: een halve eeuw verschil - 50 jaar moerasbosontwikkeling en de gevolgen voor de vogels. Het Vogeljaar, 66(4), 185–190.