Bij de afbeelding in het Vogeljaar 66(3), bladzijde 117 staat ten onrechte ‘Goudvink’ vermeld. Dat had uiteraard ‘Kruisbek’ moeten zijn. In het Vogeljaar 66(3):162-163 staat een stukje over de terugkomst van Raven in Noord-Holland. Daarin staat vermeld dat in 2016 voor het eerst sinds heel lang weer broedende Raven in Noord-Holland waren verschenen. Dat bleek echter onjuist. Reeds in 2006 was er een broedgeval in het Spanderswoud (gem. Hilversum). In het jaar daarvoor (2005) was in Bantam, een landgoed niet ver daar vandaan, zelfs al nestelgedrag en een paring van Raven waargenomen.