Er zijn vier soorten landpissebedden die verwacht worden in Nederland, op basis van hun voorkomen in België en Duitsland. Recentelijk is een van deze soorten, Haplophthalmus montivagus, in Zuid-Limburg inderdaad aangetroffen. Langs een zijarm van de Maas bij Eijsden komt een populatie van deze soort voor. Het betreft de derde soort uit het geslacht Haplophthalmus voor ons land. In dit artikel wordt H. montivagus voorgesteld, beschrijven we de habitat en geven we informatie over de verspreiding.

, , , , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

M.P. Berg, & A. Krediet. (2017). De kalkribbel Haplophthalmus montivagus, een nieuwe pissebed voor de Nederlandse fauna (Isopoda: Trichoniscidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 48, 63–68.

Additional Files
48.jpg Cover Image , 45kb