Een gelukkige vondst in de grondmorene bij Losser verrijkte de verzameling van schrijver dezes in de afgelopen zomer met een voor Twente zeer zeldzame kalksteensoort uit het Boven-Siluur, namelijk graptolietenkalk. Dit is kalksteen met voornamelijk de op figuurzaagjes gelijkende staafjes cellenkolonies van Graptolitidae. We kennen dergelijke stukken o.a. van de beroemde kalkstenenvindplaats Groningen. Ook elders in ons land mogen vondsten van dit gesteente als iets bizonders gelden.