In het kader der industrialisatie werd in de laatste jaren ten N.W. van Almelo in het z.g. „Dollengoor", een omvangrijk werk uitgevoerd. Er kwam een verbinding tussen het Twente-kanaal en het Overijselse kanaal tot stand, de spoorlijnen naar Wierden en Marienberg werden verlegd, terwijl in de aldus ingesloten driehoek een industrieterrein gereedgemaakt werd. Dit industrieterrein werd vervolgens aanzienlijk opgehoogd met zand, verkregen uit een deel van het terrein (afb. 112:2) en voorzien van een insteekhaven (afb. zie 1). Zoals was te voorzien, leverde dit alles een flinke buit aan fossielen op, die grotendeels aan het Natuurhistorisch Museum te Enschede werden afgestaan.

, , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

G.M. Roding. (1952). Nieuwe vondsten van fossiele zoogdieren in Twente. Grondboor & Hamer, 2(13), 241–247.