Op een mooie dag in Augustus van de afgelopen zomer, maakte schrijver dezes een reisje naar Westerbork in Drente. Bij ontginningswerkzaamheden in het Mantingerveld aldaar, was een reusachtig zwerfblok gevonden. De bovenzijde lag ongeveer gelijk met het maaiveld en bij het uitgraven werd het al spoedig duidelijk, dat men te doen had met een exemplaar van uitzonderlijk grote afmetingen. Personeel van de Ned. Heide Mij, welke de ontginning uitvoerde, schatte het gewicht op ca 20.000 kg.