Het gedetailleerde terreinonderzoek van de heer D. de Waard — thans Hoogleraar te Bandung — in Urkerland heeft een geheel onverwacht perspectief geopend. Wanneer ik dit laatste beeld nog even mag aanhouden: als door een onverwachte windvlaag zijn al de nevelen weggevaagd, voor zover deze in talrijke controversen tot uiting kwamen. Een strijd, die vele jaren heeft geduurd, is als geëindigd te beschouwen. Vrijwel ieder kreeg gelijk, wat zijn waarnemingen betreft, terwijl niemand gelijk had in de daaruit getrokken conclusies, in de daarop gefundeerde voorstellingen. In Urkerland lagen twee morene- of keileemtypen naast, onder, boven en in elkaar.