In tegenstelling tot het Cambrium, dat slechts weinig en relatief onbelangrijke kalksteenafzettingen bevat (zie mijn vorige artikel), is het Ordovicium (Onder-Siluur) in Zweden juist in hoofdzaak uit kalksteen opgebouwd. De eerste kalkstenen treden reeds op in het onderste Ordovicium, de Ceratopyge serie. De dikste kalksteen afzetting van deze formatie vinden we echter in de daarboven volgende Asaphus serie. Ook in de Chasmops serie komt nog kalksteen voor. Deze serie is op Öland reeds spaarzaam ontsloten. Het Boven-Ordovicium is op dit eiland niet meer als vast gesteente aangetroffen, doch men kent nog wel enkele losse blokken.

, , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.A. Manten. (1960). Ordovicische afzettingen in het Zweedse Oostzeegebied. Grondboor & Hamer, 14(2), 41–56.