Op de hoogten rond Aken, Vaals, Vijlen, Epen en Noorbeek komt een vuursteeneluvium voor. Het is het oplossingsresidu van een vrij dik pakket Krijt. Tijdens de afgelopen jaren werd bijzondere aandacht geschonken aan de vuurstenen uit dit eluvium, om in aansluiting aan het onderzoek naar de vuurstenen uit het Krijt van Zuid-Limburg (zie "Grondboor en Hamer" no. 3, juni 1960), ook een beschrijving van deze te kunnen geven. Uit de aard van de aangetroffen vuurstenen kunnen enige gevolgtrekkingen gemaakt worden omtrent de opbouw van de opgeloste formaties. Dat de opbouw van het eluvium hierbij van belang is, is begrijpenlijk en derhalve werd aan dit punt eveneens aandacht geschonken.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P.J. Felder. (1961). Het vuursteeneluvium in Z. Limburg. Grondboor & Hamer, 15(4), 337–344.