De Tropische Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandsch-Indische Natuur-Historische Vereeniging

Redactie. (1915). Over de ontkieming van zaden van enkele Javaansche Loranthaceae. Mededeeling van Dr. W. Docters van Leeuwen en Mevr. Docters van Leeuwen-Reynvaan aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. De Tropische Natuur, 4(7/8), 123–125.