In de vorige aflevering van Forum Formicidarum presenteerde Rudolf van Hengel een update van de lijst van Nederlandse mierensoorten (Van Hengel 2009). Van Hengel stelde tevens voor om de Serviformica-soorten voortaan als behorend tot het subgenus Formica sensu stricto te beschouwen, en om de bosmieren in een nieuw subgenus, ‘Silvoformica’ te plaatsen. Helaas bleek hieruit dat de auteur in zijn enthousiasme niet op de hoogte is van de internationale taxonomische en nomenclatorische spelregels die er voor de naamgeving van zoölogische categorieën (genera, soorten, etc.) gelden. Rudolf van Hengel vroeg om de mening van de lezer en die heb ik hem ook gegeven. Op verzoek van Rudolf van Hengel zal ik hieronder kort ingaan op deze onderwerpen.