Nu het seizoen bijna ten einde is gelopen begint voor de libellencommissie het werk eigenlijk pas. Alle waarnemingen moeten worden verwerkt en opgestuurd naar het IKCNBLF om ze te laten invoeren. Om ons zoveel mogelijk werk te besparen vragen we elke waarnemer de formulieren zo spoedig mogelijk op te sturen. Het ligt in de bedoeling begin 1995 een eerste voorlopiige verspreidingsatlas van Nederlandse libellen te presenteren. Wil je graag dat jouw waarnemingen daarbij gebruikt worden is het noodzakelijk de waarnemingen VOOR 1 NOVEMBER in te sturen. Gelukkig sturen veel waarnemers hun waarnemingen regelmatig in, zodat we steeds upto-date verspreidingskaarten kunnen produceren die enigzins een beeld geven van de actuele verspreiding van de Nederlandse libellen. Tot nu toe zijn ongeveer 1400 formulieren binnen, goed voor ongeveer 20.000 waarnemingen. Van een grote groep waarnemers zijn echter nog geen gegevens binnen, waar we echter wel zeer benieuwd naar zijn. We begrijpen dat de winter eigenlijk de tijd is om de klus van het invullen te doen, maar omdat we graag in januari de voorlopige atlas willen presenteren vragen we toch om een dezer dagen eens achter het bureau plaats te nemen om ook het saaie werk te verrichten.