De zomer van 1994 was een topjaar voor libellen, waarin zeer vele spektaculaire libellewaamemingen zijn gedaan. Dit komt enerzijds doordat er dit jaar ontzettend veel waarnemingen van libellen zijn binnengekomen (voor een groot deel afkomstig uit het Libellenprojekt van de Jeugdbonden), anderzijds is een deel van de spectaculaire waarnemingen te verklaren door de zeer warme julimaand (wat een verklaring voor het zien van enkele zeer zeldzame zwervers is). In dit artikel wordt een deel van deze waarnemingen op een rijtje gezet. Dit is een voorlopig artikel: de definitieve versie van dit artikel zal als ’het Libellenjaar 1994’ binnenkort in het Contactblad van de Nederlandse LibellenOnderzoekers verschijnen.