Geachte waarnemer, alvast gefeliciteerd! Bijna is het zover, dat de vruchten van al uw inspanningen geplukt kunnen worden. Behalve het nieuwe veldseizoen staat namelijk ook de libellendag voor de deur en daar zal, mits de bevalling voorspoedig verloopt, een verspeidingsatlas gepresenteerd worden. Daarin zijn behalve alle waarnemingen uit ons project, ook andere gegevens verwerkt. Drie kaartjes per soort geven de verspreiding weer in de perioden tot 1950, van 1950 tot 1990 en na van 1990. Dat het mogelijk en zinvol blijkt om onze relatief recente gegevens te presenteren naast kaartjes die meerdere decennia samenvatten , geeft al aan wat een mooi resultaat we met zijn allen hebben geboekt. Maar hoe trots we er ook op moeten zijn, uit de atlas blijkt vooral ook hoeveel er nog gedaan kan worden. Ik hoop dan ook dat het beschikbaar komen van een overzicht iedereen zal stimuleren tot verder onderzoek. Het aantal witte plekken is nog aanzienlijk. Behalve de atlas is er natuurlijk nog meer te zien en te beleven op de libellendag. Hoewel ik er zelf niet bij zal zijn (ik zal het moeten doen met costaricaanse libellen), wil ik iedereen van harte aanbevelen het seizoen goed te beginnen en de 8ste april aanwezig te zijn, want het belooft erg leuk te worden. Het is bovendien een mooie gelegenheid om eens te zien welke typen libellenonderzoek en libellenonderzoekers er nu in de NLO (Nederlandse Libellen Onderzoekers) verenigd zijn.