Evenals in 1995 (zie libellennieuwsbrief 3 1996) werd er door de faunawerkgroep Vrienden van de Hoge Veluwe in 1996 gekeken naar het voorkomen van libellen in het nationaal park de Hoge Veluwe. Vorig onderzoeksjaar stonden twee vennen en een enkele jaren oude, aangelegde plas in het noorderlijke deel van het Deleenze veld centraal, dit jaar was gekozen voor een plas in 'De Landschappen tuin' en een tweetal vennen gelegen in het zuidelijke deel van het Deleense veld.