Tijdens het Mioceen kwamen er in vele delen van Europa rifkoralen voor. Ook in Hongarije zijn uit het Badenien van verschillende locaties rifkoralen bekend, echter zonder dat er sprake is van goed ontwikkelde riffen. De ecologische omstandigheden zullen niet optimaal zijn geweest: veranderingen in het zeeniveau, zoetwater- en sedlmentlnflux van het naburige land, en de lage temperatuur hebben waarschijnlijk een negatieve invloed gehad op de ontwikkeling van riffen. De koralen die zijn beschreven in deze publicatie zijn afkomstig van zeven vindplaatsen, drie uit het Vroeg Badenien, en vier uit het Midden Badenien. De koralenfauna van het Vroeg Badenien (IA soorten) lijkt veel op die van het Vroeg Mioceen van het westelijke Middellandse Zeegebied en Agultaine, terwijl die van het Midden Badenien veel armer is (4 soorten) en lijkt op de monospecif1eke, door Porites gedomineerde riffen, die van het Laat Mioceen beschreven zijn uit Zuld-Spanje en Italië. Van het Laat Badenien zijn uit Hongarije geen koralen meer bekend. Waarschijnlijk konden ze door klimaatveranderingen en door het brak worden van de Paratethys hier niet meer leven.

Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

onbekend. (1990). Samenvattingen van artikelen verschenen in vol. 27 nr. 1 van de Contributions to Tertiary and Quaternary Geology (Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie). Afzettingen, 11(2/3), 62–63.