Lemselermaten, Natura 2000, Kaderrichtlijn Water
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Camiel Aggenbach, Nico de Vries, Marion Pelk, Mark Jalink, & Piet Schipper. (2007). Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natua 2000-gebieden. De Levende Natuur, 108(6), 228–232.