, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Pieter Joop, Tim van den Broek, Johan Cronau, & Theo Verstrael. (2008). Van soortbescherming naar leefgebiedenbenadering. De Levende Natuur, 109(3), 79–81.