,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Chris van Turnhout, Hans Schekkerman, Bruno Ens, & Kees Koffijberg. (2008). Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en -beleid. De Levende Natuur, 109(4), 158–162.